Ние сме компанија која управува со „Микро инвестицискиот фонд“ (МИФ) кој вложува во микро и мали просперитетни бизниси со визија за брз раст при што стануваме нивен активен финансиски партнер.
PaketMK
„Со поддршката на МИФ, ги заокруживме нашите капацитети за брза и навремена услуга за онлајн пазарување. Резултатот од нивната инвестиција беше раст на приходите од 370% во втората година од работењето.“
Драган Јосифовски,
сопственик
CertiAdria
„Партнерството со МИФ резултираше во изградба и проширување на мрежата на образовни и сертификациски услуги во областа на ИТ, во јадранскиот регион и пошироко, со што постигнавме раст од 90% уште во првата година од инвестицијата.“
Марко Серафимовски,
управител
Geonet
„Со инвестицијата на МИФ, Геонет го усоврши софтверското решение за поефикасно управување со возните паркови, што овозможи повеќекратно зголемување на бројот на корисници на услугите и задржување на лидерската позиција во овој сегмент.“
Тоде Буцевски,
сопственик и управител
EkoPlast
„Инвестицијата на МИФ ја искористивме за опрема со која почнавме да произведуваме производи со премиум квалитет, што ни овозможи пласман на европскиот и американскиот пазар.“
Александар Пенев,
сопственик и управител
previous arrow
next arrow
Ние сме компанија која управува со „Микро инвестицискиот фонд“ (МИФ) кој вложува во микро и мали просперитетни бизниси со визија за брз раст при што стануваме нивен активен финансиски партнер.
PaketMK
„Со поддршката на МИФ, ги заокруживме нашите капацитети за брза и навремена услуга за онлајн пазарување. Резултатот од нивната инвестиција беше раст на приходите од 370% во втората година од работењето.“

Драган Јосифовски,
сопственик
Paket.mk
CertiAdria
„Партнерството со МИФ резултираше во изградба и проширување на мрежата на образовни и сертификациски услуги во областа на ИТ, во јадранскиот регион и пошироко, со што постигнавме раст од 90% уште во првата година од инвестицијата.“

Марко Серафимовски,
управител
CertiAdria
Geonet
„Со инвестицијата на МИФ, Геонет го усоврши софтверското решение за поефикасно управување со возните паркови, што овозможи повеќекратно зголемување на бројот на корисници на услугите и задржување на лидерската позиција во овој сегмент.“

Тоде Буцевски,
сопственик и управител
Геонет
EkoPlast
„Инвестицијата на МИФ ја искористивме за опрема со која почнавме да произведуваме производи со премиум квалитет, што ни овозможи пласман на европскиот и американскиот пазар.“

Александар Пенев,
сопственик и управител
Akron Glass Recycling
previous arrow
next arrow

Водите мал, но перспективен бизнис? Имате визија за брз раст,
но ви требаат финансиски средства?

Микро Инвестицискиот Фонд (МИФ) може да стане ваш партнер преку инвестирање во вашето претпријатие и да овозможи дополнителна стручна поддршка за менаџментот. Инвестициската рамка со која располага МИФ е до 85.000 евра по инвестиција во компании кои исполнуваат соодветни критериуми.

СПМГ
Орце Николов бр. 188-2/4
1000 Скопје, Македонија

Тел.: (+389 2) 3217 026; 3217 027
Факс: (+389 2) 3217 025
e-mail: info@spmg.com.mk