Контакт

Ги очекуваме вашите прашања, предлози и идеи

Инвестициски предлози

За почеток претставете го вашиот проект така што ќе го преземете прашалникот и откога ќе го пополните, пратете го на info@spmg.com.mk

СПМГ
Орце Николов бр. 188-2/4
1000 Скопје, Македонија

Тел.: (+389 2) 3217 026; 3217 027
Факс: (+389 2) 3217 025
e-mail: info@spmg.com.mk