СПМГ
Орце Николов бр. 188-2/4
1000 Скопје, Македонија
Тел.: (+389 2) 3217 026; 3217 027
Факс: (+389 2) 3217 025
e-mail: info@spmg.com.mk Контактирајте не
МИФ ја реализираше деветтата инвестиција
  Пратено на March 01, 2019
МИФ ја реализираше својата деветта инвестиција во Пакет Маркет,

МИФ ја реализираше осмата инвестиција
  Пратено на May 02, 2018
МИФ ја реализираше својата осма инвестиција во Акрон Стакло,

МИФ ја реализираше седмата инвестиција
  Пратено на October 14, 2016
МИФ ја реализираше својата седма инвестиција во Публикум Арт,

МИФ ја реализираше шестата инвестиција
  Пратено на March 14, 2015
МИФ ја реализираше својата шеста инвестиција во Далс,

Новости
МИФ ја реализираше деветтата инвестиција
March 01, 2019
МИФ ја реализираше својата деветта инвестиција во Пакет Маркет,
Повеќе ...

МИФ ја реализираше осмата инвестиција
May 02, 2018
МИФ ја реализираше својата осма инвестиција во Акрон Стакло,
Повеќе ...

МИФ ја реализираше седмата инвестиција
October 14, 2016
МИФ ја реализираше својата седма инвестиција во Публикум Арт,
Повеќе ...

Сите новости