СПМГ
Орце Николов бр. 188-2/4
1000 Скопје, Македонија
Тел.: (+389 2) 3217 026; 3217 027
Факс: (+389 2) 3217 025
e-mail: info@spmg.com.mk Контактирајте не
Во делот на Менаџмент консалтингот СПМГ ги изведува следните услуги:

• Бизнис стратегија
• Менаџмент
• Маркетинг
• Корпоративно управување
• Управувачко сметководство, и
• Реструктурирање и turn around на компании

За своите клиенти СПМГ обезбедува и финансиски консалтинг и посреднички услуги, вклучувајќи:

• Посреднички услуги за регионални private equity фондови
• Посреднички услуги при спојување и превземање на компании

Нашиот бизнис со управување на алтернативни средства вклучува управување со private equity фондови.

Новости
МИФ ја реализираше деветтата инвестиција
March 01, 2019
МИФ ја реализираше својата деветта инвестиција во Пакет Маркет,
Повеќе ...

МИФ ја реализираше осмата инвестиција
May 02, 2018
МИФ ја реализираше својата осма инвестиција во Акрон Стакло,
Повеќе ...

МИФ ја реализираше седмата инвестиција
October 14, 2016
МИФ ја реализираше својата седма инвестиција во Публикум Арт,
Повеќе ...

Сите новости